گزارش عدم پرداخت سیستم تبلیغاتی (Sooran) سوران

به گزارش یکی از وبمسترهای عضو سیستم تبلیغاتی سوران (Sooran) ، این سیستم موجودی وبمستر را بعد از رسیدن به حدنصاب پرداخت نکرده است و در پنل وبمستر پرداخت آن را گزارش کرده است و با پیگیری وبمستر مبلغ مجددا به حساب ایشان در پنل برگشت خورده است اما در پرداخت بعدی نیز مبلغ به حساب ایشان پرداخت نشده است و سیستم تبلیغاتی سوران (Sooran) ار پاسخگویی به ایشان خودداری می‌نماید.

۲ نکته درباره سیستم تبلیغاتی سوران (Sooran)
- مدیریت این سیستم در سال جاری تغییر کرده است و بعد از آن شکایات متعدد از سوی وبمسترها درباره این سیستم تبلیغاتی برای ما ارسال شده است که نشاندهنده مشکلات این سیستم بوده و سابقه سیستم را مخدوش کرده است.

- در صفحه اول سیستم تبلیغاتی سوران (Sooran) در بنری حدنصاب پرداخت ۱۵ هزار تومان عنوان شده است اما در عمل مدیران سیستم حدنصاب ۵۰ هزار تومانی را اعمال می کنند و ماههاست که بنر صفحه اصلی خود را تغییر نداده‌اند. این مسئله از سوی وبمسترها به فریبکاری تعبیر شده است.

امید است مدیر این سیستم رویه ناصواب کنونی را اصلاح و سابقه سیستم را حفظ نماید.

۴ Comments

 • At 2011.01.03 15:27, میلاد said:

  رو بنرش که نوشته ۵۰هزار تومن!
  شما چه سیستم کلیکی رو پیشنهاد میکنید؟
  آیا هنوز سیستمی وجو داره که سالم باشه؟!

  • At 2011.01.14 07:19, یکرنگ said:

   جای خوشحالی دارد که بعد از انتشار خبر بنر مذکور تغییر کرد.
   امیدواریم که موارد دیگر نیز تصحیح شود.

   • At 2011.06.14 16:02, عارف said:

    سوران مبلغ ۵۰ هزار تومان بنده را هم عد از رسیدن به حدنصاب پرداخت نکرد ! راهی هست برای شکایت از این سایت [...] ؟

    • At 2011.06.20 12:30, یکرنگ said:

     شما ابتدا با سوران مکاتبه و پیگیری نمایید و چنانچه به نتیجه ای نرسیدید گزارش کار را به همرام مستندات لازم برای ما ایمیل کنید تا پیگیری نماییم و نتیجه را به شما اعلام و در صورت عدم ارائه پاسخ کافی از سوی سوران نتیجه را در سایت جهت اطلاع عموم منتشر کنیم

     (لازم)
     (لازم، منتشر نخواهد شد.)