گزارش پرداخت سوران

سیستم تبلیغاتی سوران این ماه نیز مانند ماه های پیش موجودی وبمسترها را به طور کامل پرداخت نمود. این سیستم تا کنون تاخیری در پرداخت موجودی وبمسترها نداشته است.
اطلاعات بیشتر درباره سوران را در اینجا بخوانید.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)