گزارش عدم پرداخت ۱۰۰cd صد سی دی

بنابر گزارش مستند ارسال شده توسط وبمستر، سیستم تبلیغاتی ۱۰۰cd پورسانت ها را پرداخت نمی کند.

این گزارش برای مدیر سیستم تبلیغاتی ۱۰۰ سی دی ارسال شده است و در صورتیکه ایشان پاسخ مستندی داشته باشند می توانند برای ما ارسال کنند.

توجه:
در حالیکه عرف معمول حداقل پرداخت ۲۵-۱۰ هزار تومان می باشد، حداقل پرداخت سیستم تبلیغاتی ۱۰۰cd مبلغ ۶۰ هزار تومان است که جای توجه دارد.

تا کنون هیچ گزارش پرداختی درباره این سیستم برای ما ارسال نشده است.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)