گزارش پرداخت ۵راه و رفع انسداد دامین

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

همچنین دامین com. این سیستم که مدتی پیش توسط شرکت مخابرات مسدود شده بود، رفع انسداد شد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)