گزارش پرداخت ۵راه و تغییرات سیستم و انسداد دامین

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

همچنین به تازگی جهت افزایش رقابت و رشد سیستم، سقف ریالی انتخاب آگهی توسط وبمسترها به شرح ذیل تغییر کرده است.
۱ ستاره: قدرت انتخاب آگهی تا نرخ ۱۵۰ ریال
۲ ستاره: قدرت انتخاب آگهی تا نرخ ۳۰۰ ریال
۳ ستاره: قدرت انتخاب آگهی تا نرخ ۴۵۰ ریال
۴ و ۵ ستاره: قدرت انتخاب آگهی با هر قیمت

پی نوشت: دامین com. این سیستم چند روزی است که مسدود شده است و وبمسترها می توانند از دامین net. و ir. استفاده کنند.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

۱ Comment

  • At 2009.01.24 23:40, محمد رضا طیبی said:

    سایت مسدوده واسه من. دامین دیگه هم داره؟

    (لازم)
    (لازم، منتشر نخواهد شد.)