گزارش عدم پرداخت چند ماهه Goukal گوکال

سیستم تبلیغاتی گوگال (Goukal) موجودی ۶ ماه قبل وبمسترها را هنوز به طور کامل تسویه نکرده است و ۲ ماه است که هیچ پولی به حساب وبمسترها واریز نکرده است.

با توجه به عدم واریز پورسانت ها و عدم پاسخ به تماس ها بسیاری از وبمسترها همکار با ایشان، تبلیغاتی سیستم گوکال را از سایت های خود حذف کرده اند.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)