بحران مالی ادعایی زر سی دی کی پایان می پذیرد؟

در مهر ۸۶ زر سی دی نیمی از موجودی تقریبا تمامی وبمسترها را پرداخت کرد بعد از آن گزارشات فراوانی مبنی بر پرداخت و عدم پرداخت موجودی توسط زر سی دی از سوی وبمسترها دریافت کردیم که بررسی آنها نشان داد که زر سی دی وبمسترها را به دو گروه وبمستر معمولی و وبمستر ویژه تقسیم بندی کرده است و موجودی وبمسترهای ویژه که درآمد ماهیانه حدود ۱۰۰ هزار تومان به بالا دارند را با تاخیر نه چندان طولانی پرداخت می کند اما موجودی سایر وبمسترها پرداخت نمی شود.

با گذشت یک سال از مهر ۸۶، زر سی دی در تاریخ ۱۰ مهر ۸۷ ادعا کرد که موجودی وبمسترها را به طور کامل پرداخت کرده است با نگاهی به لیست پرداختی ارائه شده در ۱۰مهر، متوجه می شویم که تقریبا تمامی این وبمسترها جزء وبمسترهای معمولی در سیستم تبلیغاتی زر سی دی هستند و مجموع مبلغ پرداختی به آنان جمعا حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان است که تقریبا درآمد سالانه این وبمسترها بوده است. ( صحت و سقم این گزارش زر سی دی از طرف ما تایید نشده است و به عهده ایشان است. )

بنا به اطلاعات بدست آمده از وبمسترهای معمولی و ویژه، در تاریخ ۱۰مهر هنوز حداقل یک میلیون تومان از طلب وبمسترها واریز نشده بوده، که با گذشت زمان و دریافت گزارشات بیشتر از طرف وبمسترها این رقم احتمالا افزایش خواهد یافت.

نکات مورد توجه:
با توجه به اینکه زر سی دی در حال حاضر تقسیم بندی وبمسترها را به ۲ گروه عادی و ویژه رسما اعلام کرده است طی تماسی از ایشان درباره معیار این تقسیم بندی و امتیازات اعضای ویژه سوال کردیم اما مدیر زر سی دی مانند گذشته تنها به مطالب مورد نظر خود پاسخ داده و از ارائه هر گونه توضیحی در این باره خودداری کرد.

به فرض اینکه مبالغ مورد ادعای زر سی دی تا قبل از ۱۰مهر به حساب وبمسترها واریز شده باشد مجموع این پرداخت ها یک میلیون و ششصد هزار تومان بوده و اطلاعات ما از طلب ۱ میلیونی پرداخت نشده وبمسترها از زر سی دی خبر می دهد. بنابراین در بهترین حالت و اگر هیچ وبمستر دیگری خارج از این دو فهرست وجود نداشته باشد هنوز ۴۰ درصد طلب وبمسترها تا ۱۰مهر پرداخت نشده بوده و بحران همچنان باقی است.

امیدواریم از ماه آینده زر سی دی مانند گذشته موجودی وبمسترهای ویژه را پرداخت کند و موجودی وبمسترهای عادی نیز تا مهر ۸۸ به فراموشی سپرده نشود. لازم به یادآوری است، وبمسترهایی که هنوز طلب سال قبل خود را دریافت نکرده اند در وضعیت بلا تکلیفی به سر می برند.

نگاهی به آمار پرداخت ها نشان می دهد که تعداد وبمسترهایی که پس از یک سال به حداقل پرداخت رسیده اند بنا به فهرست ارائه شده از طرف زر سی دی ۳۵ وبمستر است که آمار ادعایی زر سی دی را مبنی بر ارسال هزاران ایمیل در ماه برای درخواست موجودی به زر سی دی زیر سوال می برد و به راحتی می توان از طریق پنل کاربری و یا یک ایمیل ویژه درخواست موجودی، درخواستهای وبمسترها را جمع آوری کرد و به اعتراضات فراوان وبمسترها درباره روش درخواست موجودی با تماس به موبایل ( خاموش، غیر قابل دسترس و در لحظاتی روشن) خاتمه داد.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)