گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود. این سایت تاکنون تاخیری در پرداخت موجودی وبمسترها نداشته است. لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعتت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)