۵ راه موجودی شما در کمتر از ۷۲ ساعت می پردازد

با فراهم آمدن امکان انتقال موجودی بین حساب های بانکی شبکه شتاب از طریق اینترنت، سیستم تبلیغاتی ۵راه تصمیم به استفاده از این امکان در جهت کاهش زمان پرداخت موجودی وبمسترها گرفت.
مدیر این سیستم در تماس با ما عنوان نمودند که از این بعد پس از درخواست، موجودی وبمستر در کمتر از ۷۲ ساعت به حساب بانکی وی در بانک ملی (سیبا) و بانک صادرات (سپهر) واریز می شود. ایشان همچنین عنوان کردند که وبمسترهایی که حساب بانکی دیگری دارند نمی توانند از این روش استفاده کنند و پرداخت موجودی آنها با تاخیر ۴۵-۳۰ روزه همراه است و بهتر است نسبت به افتتاح حساب سیبا یا سپهر اقدام کنند.
لازم به ذکر است که ۵راه تاکنون در پرداخت موجودی وبمسترها تاخیری نداشته است.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)