گزارش پرداخت برنا شاپ

سیستم تبلیغاتی برناشاپ در فروردین ماه موجودی وبمسترها را به طور کامل پرداخت نمود. این سیستم تا کنون تاخیری در پرداخت موجودی وبمسترها نداشته است.
اطلاعات بیشتر درباره برنا شاپ را در اینجا بخوانید.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)