گزارش عدم پرداخت تک شاپ

سیستم تبلیغاتی تک شاپ تا به حال نسبت به پرداخت حساب وبمسترها اقدام ننموده است. مدیر این سیستم عنوان کرده بود که تا پایان سال ۸۶ حساب تمام وبمسترها را تسویه می کند اما تا به امروز موجودی وبمسترها واریز نشده است و به ایمیل ها پاسخی داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر درباره تک شاپ را در اینجا بخوانید.

No Comments

(لازم)
(لازم، منتشر نخواهد شد.)