گزارش عدم پرداخت سیستم تبلیغاتی (WebClick) وب کلیک

براساس گزارش وبمستر، سیستم تبلیغاتی وب کلیک (WebClick) از پرداخت پورسانت وبمستر امتناع می‌کند و به ایمیل های وبمستر پاسخ نمی دهد.

در این رابطه با مدیر سیستم تبلیغاتی وب کلیک (WebClick) تماس گرفته شد که هیچ پاسخی دریافت نشد.