گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است فعالیت این سیستم برای اعمال تغییراتی موقتا متوقف شده.
اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

تعلیق فعالیت سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در تماسی با ما تعلیق موقت فعالیت خود را اطلاع داده و بیان فرمود که:

ضمن تشکر و قدر دانی از فعالیت و همکاری چند ساله همه اعضای محترم، اعلام می شود که به دلیل برخی مسایل فنی و ارتقا نرم افزار سایت، فعلا تا اطلاع ثانوی استفاده از این سیستم ممکن نخواهد بود. لازم به ذکر است که مانده کلیکهای اعضای محترم در دیتا بیس بایگانی می شود و بعد از تغییرات نرم افزاری و تعیین سیاستهای جدید، اعضای محترم می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و بعد از رسیدن تعداد کلیکها به حد نصاب، درخواست واریز وجه نمایند. همچنین با کلیه اعضایی که مانده کلیکهای آنها تا این تاریخ یعنی اول مارس ۲۰۰۹ برابر با ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ به حدنصاب واریزی ( ۲۱۰۰ کلیک) رسیده باشد، طبق روال ماه ها و سالهای گذشته تسویه حساب انجام خواهد شد.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود. امکان ثبت نام اعضای جدید در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار همچنان غیر فعال است.

اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود. امکان ثبت نام اعضای جدید در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار همچنان غیر فعال است.

اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود. امکان ثبت نام اعضای جدید در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار همچنان غیر فعال است.

اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.
امکان ثبت نام اعضای جدید در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار همچنان غیر فعال است.
اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.
البته مدتی است این جمله در صفحه اول این سیستم تبلیغاتی قرار گرفته:

درحال حاضر، ثبت نام در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار امکان پذیر نمی باشد.

اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

البته مدتی است این جمله در صفحه اول این سیستم تبلیغاتی قرار گرفته:

درحال حاضر، ثبت نام در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار امکان پذیر نمی باشد.

اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

البته مدتی است این جمله در صفحه اول این سیستم تبلیغاتی قرار گرفته:

درحال حاضر، ثبت نام در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار امکان پذیر نمی باشد.

اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت تاپ سی دی بازار

سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار در ماه گذشته میلادی موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.
البته مدتی است این جمله در صفحه اول این سیستم تبلیغاتی قرار گرفته:

درحال حاضر، ثبت نام در سیستم تبلیغاتی تاپ سی دی بازار امکان پذیر نمی باشد.

اطلاعات بیشتر درباره تاپ سی دی بازار را در اینجا بخوانید.