گزارش عدم پرداخت سیستم تبلیغاتی (MihanHits)میهن هیتز

براساس گزارش وبمستر، سیستم تبلیغاتی میهن هیتز (MihanHits) از پرداخت پورسانت وبمستر امتناع می‌کند و به ایمیل های وبمستر پاسخ نمی‌دهد.

در این رابطه با مدیر سیستم تبلیغاتی میهن هیتز (MihanHits) تماس گرفته شد که هیچ پاسخی دریافت نشد.