گزارش عدم پرداخت سیستم تبلیغاتی (DorClick) درکلیک

بر اساس گزارشات رسیده سیستم تبلیغاتی درکلیک (DorClick) بیش از ۳ ماه است که موجودی وبمسترها را پرداخت نمی‌کند. در این باره به همراه مستندات لازم با آقای بهادر سبحانی مدیر درکلیک تماس گرفته شد که ایشان از پاسخگویی امتناع نمودند.

لازم به ذکر است که تاکنون تنها یک وبمستر گزارش پرداخت سیستم تبلیغاتی درکلیک را به ما اطلاع داده بود و وضعیت سیستم در کلیک در حال بررسی بود که این وبمستر نیز گزارش عدم پرداخت در ۳ ماه گذشته و عدم پاسخگویی مدیر درکلیک را برای ما ارسال نمود.

این در حالی است که آقای بهادر سبحانی مدیر درکلیک ماهانه از وبمسترها درخواست می‌کند که موجودی خود را درخواست دهند و پس از چندی خبر واریز موجودی ها را اعلام می‌کند در حالی که هیچ واریزی انجام نشده است.

انتظار می‌رود که ایشان رویه خود را اصلاح نمایند و ضمن پرداخت موجودی وبمسترها، اخبار منتشره در سایت خود را مطابق واقعیت درج نمایند.