گزارش عدم پرداخت سیستم تبلیغاتی (clickfa) کلیکفا

براساس گزارش وبمستر، سیستم تبلیغاتی کلیکفا (ClickFa) از پرداخت پورسانت وبمستر امتناع می‌کند و به ایمیل های وبمستر پاسخ نمی دهد.

در این رابطه با مدیر سیستم تبلیغاتی کلیکفا (ClickFa) تماس گرفته شد که هیچ پاسخی دریافت نشد.