مشکل شمارش کلیک‌ها در سیستم تبلیغاتی (anetwork) انتورک

به گزارش یکی از وبمسترها سیستم تبلیغاتی انتورک (anetwork)در محاسبه کلیک‌های تبلیغاتی دچار ایراد است و کلیک‌ها را محاسبه نمی‌کند.

در این رابطه با مدیر سیستم تبلیغاتی انتورک (anetwork) تماس گرفته شد اما پاسخ داده شده به سوال ارتباطی نداشت و یک پیام تبلیغاتی بود.

سایر وبمسترها در صورتیکه با این سیستم تبلیغاتی همکاری می کنند اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایند.