گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه و رفع انسداد دامین

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

همچنین دامین com. این سیستم که مدتی پیش توسط شرکت مخابرات مسدود شده بود، رفع انسداد شد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه و تغییرات سیستم و انسداد دامین

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

همچنین به تازگی جهت افزایش رقابت و رشد سیستم، سقف ریالی انتخاب آگهی توسط وبمسترها به شرح ذیل تغییر کرده است.
۱ ستاره: قدرت انتخاب آگهی تا نرخ ۱۵۰ ریال
۲ ستاره: قدرت انتخاب آگهی تا نرخ ۳۰۰ ریال
۳ ستاره: قدرت انتخاب آگهی تا نرخ ۴۵۰ ریال
۴ و ۵ ستاره: قدرت انتخاب آگهی با هر قیمت

پی نوشت: دامین com. این سیستم چند روزی است که مسدود شده است و وبمسترها می توانند از دامین net. و ir. استفاده کنند.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود.

لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعتت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

گزارش پرداخت ۵راه

سیستم تبلیغاتی ۵راه در ماه گذشته موجودی وبمسترها را پرداخت نمود. این سایت تاکنون تاخیری در پرداخت موجودی وبمسترها نداشته است. لازم به ذکر است موجودی وبمسترها در فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعتت پس از درخواست، به حساب ایشان واریز می گردد.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.

فعال شدن امکان عضویت در سایت ۵راه

تاکنون به دلایلی عضویت اعضای جدید در سیستم تبلیغاتی ۵راه (www.5Rah.com) امکان پدیر نبود. ولی در هفته گذشته این امکان دوباره به سایت اضافه شد. توجه شما را قسمتی از خبری که در این خصوص در سایت ۵راه منتشر شده جلب می کنیم:

مدیران سیستم پس از بررسی ها و با استفاده از تجارب گذشته در نهایت به این نتیجه رسیده اند که برای بالا بردن کیفیت سیستم و کاستن از مشکلات ناشی از درگیری با افراد آماتور قوانین و مقررات جدیدی را برای پذیرش عضویت جدید اعمال نمایند.

طبق قوانین جدید تنها وب سایتها با نام دامنه و میزبانی اختصاصی امکان عضویت در سیستم را خواهند داشت. طبیعتا طبق این قانون حتی وبلاگهائی که تنها دارای نام دامنه اختصاصی بوده و از میزبانی رایگان استفاده میکنند شامل امکان عضویت در سیستم ۵راه را ندارند.

این قوانین و مقررات جدید عطف به ماسبق نمی شود. یعنی اعضا قبلی سایت که این شرایط را دارا نمی باشند همچنان می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

اطلاعات بیشتر درباره ۵راه را در اینجا بخوانید.